Brugervilkår - Købmad

Vilkår, betingelser og fortrolighedspolitik for brug af Vibez

(oktober 2016)

Marketing, software og service af Vibes App og hjemmesiden Vibez.dk sker igennem ejerne:

Vibez / v. Partyin ApS
Egå Mosevej 15
8250 Egå
Danmark
Cvr. nr. 3568 2511
(herefter benævnt Vibez)

Vibez stiller en online service til rådighed der formidler kontakt imellem private brugere og Venues (Venues er restaurationer som bar/natklubber). Brugeren kan oprette sig selv som vært eller anmode om deltagelse i en gruppe (kaldet en Vibe). Venue kan tilbyde salg igennem Appén.

Disse vilkår beskriver dine og Vibez rettigheder og forpligtelser i forbindelse med den tjeneste, som Vibez stiller til rådighed for dig via appen Vibez. Disse vilkår regulerer endvidere aspekter af handler indgået mellem dig og venues på Vibez.

Betingelserne træder i kraft i det øjeblik en Vibez konto oprettes I Appen. Du accepterer således, ved oprettelse af en konto, vores “Vilkår, betingelser og fortrolighedspolitik for brug af Vibez” og at en juridisk bindende aftale er indgået mellem dig og Vibez.

Vibez er ikke ansvarlig for de informationer og de handler som udveksles og foretages mellem venue og Vibez brugere. Vibez bruges på eget ansvar. Vibez er ikke ansvarlig for at kontrollere ægtheden af hverken brugere eller de varer der oprettes af venue.

Vibez forpligter sig ikke til at skulle inddrages i uenigheder mellem køber og sælger.

Betingelser for oprettelse af bruger

For at kunne oprette dig på Vibez, må du være i stand til at indgå køb af varer og tjenester, som du eventuelt vil købe igennem venue. Det betyder at du som minimum skal være 18 år og overholde venues betingelser I købet.

Du accepterer således ved din oprettelse af bruger på Vibez at:

  • være fyldt 18 år ved din oprettelse
  • overholde lokale regler og love inkl. love for onlineadfærd
  • Læse og forstå eventuelle krav om alder og/eller påklædning hos venue
  • de gemte brugeroplysninger er sandfærdige og korrekte
  • misbrug af din konto som skyldes skødesløs omgang med loginoplysninger, eller tab/tyveri af en enhed med adgang til servicen ikke er Vibez ansvar. Vibez kan ved henvendelse hindre adgang til din konto

Oprettelse af en Vibe (gruppe)

Du skal være opmærksom på, at indholdet af dine Vibe (beskrivelse, indhold, kommunikation) der foretages i forbindelse med at du bliver vært eller deltager, skal ske i overensstemmelse med såvel dansk lovgivning som Vibez øvrige regler beskrevet i disse betingelser.

Når du tilføjer dit profilbilleder til din profil på Vibez, indestår du for, at dette billed er dit eget og er af dig. Det må på ingen måde krænker andres rettigheder.

Indhold og misbrug

Du forpligter dig til at anvende Vibez udelukkende til konceptets formål: Social platform, hvor du aftaler fester og køb af ydelser/vare, lagt op af venue. Du accepterer at Vibez kun må anvendes mellem private personer på et ikke-kommercielt grundlag. Enhver anden brug er ikke tilladt. Det gælder især:

  • Enhver erhvervsmæssig brug af Vibez
  • Tilbud eller reklame for en kommerciel virksomhed
  • Uhensigtsmæssige, ærekrænkende, truende eller chikanerende kommentarer af enhver art
  • Upload af profilbillede, som du ikke ejer rettighederne på
  • krænke tredjemands rettigheder eller privatlivets fred

En Vibe offentliggøres direkte og kontrolleres ikke inden. Vildledende, krænkende eller ulovligt indhold kan anmeldes til Vibez via app’en. Indhold på Vibez som strider imod konceptets formål vil blive fjernet uden varsel.

Vibez forbeholder sig retten til, at lukke din brugerkonto, såfremt du har handlet i strid med disse betingelser eller gældende dansk ret.

Handler

De varer der er tilgængelige på Vibez, er sat til salg af venue og handles efter venues vilkår. Dette gælder salget og aftaleindgåelsen. Har du som køber accepteret et køb, er handlen bindende, og aftalen bør overholdes. Køb afgivet af Venue er bindende, når køber accepterer prisen. Vibez er således ikke part i den handel, idet Vibez alene stiller de tekniske hjælpemidler til rådighed for gennemførelsen af en sådan handel.

Vibez kan dog, fx i forbindelse med velgørenhed, events eller lign. optræde som venue af en vare. I sådanne tilfælde vil det klart fremgå af annoncen at Vibez er Venue og sælger.

Vibez ansvar

I det omfang loven tillader det, accepterer du at friholde Vibez for ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med handler. Vibez er ej heller ansvarlig for den adfærd, en bruger måtte udvise på Appen.

Vibez holder ikke styr på, eller er ansvarlig for kvalitet, sikkerhed, eller lovmæssighed af de varer, som venue sælger eller hvorvidt venue har vilje og evne til at levere og sælge disse varer, eller hvorvidt brugeren har vilje og evne til at betale herfor. Vibez kan ikke styre, og styrer ikke afslutningen eller gyldigheden af handler.

Tilgængelighed

Vibez kan ikke garantere for uafbrudt adgang til servicen, men vi gør alt for at sikre det.

Vibez kan i den forbindelse ikke kan gøres ansvarlig for den manglende adgang, brugerne måtte opleve.

Kontakt mellem dig og Vibez

Ved din oprettelse af en Vibez konto accepterer du at Vibez må sende dig mails og sms henvendelser vedr. din konto, og indhold der publiceres af andre brugere på Vibez.

Medlemsbetingelser

Som bruger modtager vil du jævnligt modtage Vibez’ nyhedsbrev. Nyhedsbrevet kan indeholde reklamer fra andre virksomheder. Vibez kan endvidere benytte den af dig opgivne e-mailadresse til at udsende meddelelse om opdateringer, informationer mv.

Du accepteret at blive medlem af Vibez og at alle Vibez salgskanaler må bruge mine oplysninger til markedsføringsformål, så som tilbud, invitationer, nyheder etc. i form af e-mail, sms, brev mm. Du er selv ansvarlig for, at opdatere dine personlige oplysninger, og du kan til hver tid slette din profil på Vibez. Personlige oplysninger gemmes i Vibez kundedatabase, der ejes af Partyin ApS, og vil til hver tid behandles i henhold til loven om persondata. Medlemskabet af Vibez kundeklub/App er gratis og uforpligtende.

Disse betingelser dækker alle websites, salgskanaler og enhver kundeklub som Vibez ejer og administrerer. Vibez er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger online i henhold til lov om persondata.

Der kan løbende blive foretaget ændringer i disse betingelser uden yderligere samtykke fra dig. Så husk med jævne mellemrum at læse betingelserne igennem. Har du et spørgsmål vedrørende dine personoplysninger, bedes du kontakte Vibez.

Vibez kan i henhold til strenge regler om fortrolighed og begrænsning af brugen, videregive dine oplysninger til Vibez’ samarbejdspartnere, som leverer ydelser på Vibez’ vegne, og som har brug for at behandle personoplysninger for at kunne levere sådanne ydelser. Når du bruger Vibez’ ydelser, giver du dit samtykke til, at dine personoplysninger kan blive videregivet til Vibez’ samarbejdspartnere. Vibez videregiver ikke dine personoplysninger til anden tredjemand uden dit udtrykkelige samtykke.

Under visse omstændigheder kan det imidlertid i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til de retslige myndigheder.

De indsamlet oplysninger
Dine personlige oplysninger, kan af Vibez’ salgskanaler blive brugt til markedsføringsformål, så som tilbud, invitationer, nyheder etc. i form af e-mail, sms, brev mm. Du er selv ansvarlig for at opdatere dine personlige oplysninger, og kan til hver tid selv slette disse oplysninger igennem vores App. Kundedatabasen administreres af Loyalitetsbureauet, Århus, som er Vibez’ samarbejdspartner i.fm. Vibez’ kundeklub.

Generiske oplysninger
Vibez vil af og til indsamle oplysninger fra dig, som ikke afslører din identitet – såsom aldersgennemsnittet el. geografiskfordeling af kundedatabasen. Vibez bruger disse oplysninger til redaktionelle formål og lejlighedsvis til andre interne formål.

Sådanne oplysninger bruges samlet af Vibez og bliver dermed ikke knyttet til et bestemt navn, en bestemt adresse eller andre personspecifikke oplysninger.

Dansk Persondatalov
Vibez vil til enhver tid behandle dine personlige oplysninger i henhold til lov om persondata.

Ophør af medlemskab

Dit medlemskab af Vibez kan du til enhver tid ophæve uden opsigelse eller udgifter.

Ændringer i Vilkår, betingelser og fortrolighedspolitik

Vibez forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser og vilkår til enhver tid. Ligeledes kan servicen til enhver tid ændres eller ophøre. Meddelelse om ændring vil blive sendt via e-mail eller som push meddelelse.